Unmind

v/ Esther Sorgenfrei Blom

Mindfulnessbaseret Stress Reduktion (MBSR)

Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) er en metode, som er udviklet af Jon Kabat-Zinn ved University of Massachusetts Medical School. Man har gennem omfattende forskning påvist, at MBSR er virksom over for symptomer på stress, angst og depression.  Metoden bygger på systematisk træning i mindfulness og fører effektivt til øget nærvær, forbedret livskvalitet og velvære, samt en mere venlig og accepterende indstilling over for sig selv og andre. 

Formålet med kurset er at lære at integrere en række færdigheder, der gør det muligt at håndtere stress effektivt i hverdagen. Det vil være en hjælp til at styrke opmærksomheden for at opnå større balance og bedre overblik, samt bedre evne til at prioritere ens nærvær i det daglige arbejde. Dette inkluderer træning i øget bevidst nærvær over for stress-relaterede tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

 Saki Santorelli og Jon Kabat-Zinn, som siden 1979 har arbejdet med udbredelse af kendskabet til MBSR

Saki Santorelli og Jon Kabat-Zinn, som siden 1979 har arbejdet med udbredelse af kendskabet til MBSR

Mere specifikt trænes evnen til at opdage stress-givende tankemønstre, når de opstår, samt at træne en fleksibilitet eller resiliens i håndteringen af disse.  Der arbejdes desuden med kropsbevidsthed og følelsesregulering. Evnen til bevidst nærvær opdages og trænes gennem en række praktiske mindfulness øvelser, såsom liggende kropsscanning, simple yoga øvelser og siddende meditationer.

I MBSR suppleres mindfulness-træning med undervisning om stress, stress-fysiologi, perception og kommunikation, samt guidede øvelser og oplevelsesbaserede læringsmetoder, der illustrerer sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og adfærd under stress.

Der er ikke planlagt MBSR forløb pt i unmind. Hold øje med hjemmesiden.

Hvis du gerne vil i gang nu, se Dansk Center for Mindfulness' hjemmeside: http://www.mindfulness.au.dk for MBSR forløb på Emdrup Campus. Her kan du også finde andre lærere uddannet ved DCM.

  

 

 

Tilmelding