Unmind

v/ Esther Sorgenfrei Blom

Intention med unmind

At stille et rum til rådighed, hvor du kan komme og træne et liv i vågenhed med klarhed og hjerte.  

Hvad betyder unmind?

Unmind er et ord, jeg har fundet på. Det eksisterede ikke i forvejen i det engelske sprog.

To unmind bruges om den proces, det er, at få andet forhold til sig selv, sine tanker og følelser, som noget man kan gå ind og ud af, at man ikke kun er sine tanker og følelser.

At man er så meget mere.

Hvorfor unmind'e? Fordi det giver mere frihed, glæde, lethed, fleksibilitet, klarhed, ro, og fokus. Det kan være simpelt at leve, vi gør det nogle gange vældigt kompliceret gennem alle sindets krinkelkroge.

Det er muligt at åbne livet op for mere stilhed, lægge flere pauser ind i de liv, vi har, som ofte er så fyldte.   

 Esther Sorgenfrei Blom

Esther Sorgenfrei Blom

Min baggrund

Jeg er uddannet ved Dansk Center for Mindfulness ved Århus Universitet, som tilbyder den officielle uddannelse i MBSR i samarbejde med University of Massachusetts Medical School, hvilket sikrer, at den mindfulness træning, som du modtager, er af høj kvalitet. MBSR i unmind superviseres også af trænede meditationslærere og jeg er aktiv indenfor forskning i mindfulness baserede metoder, herunder som underviser på igangværende forskningsprojekter  samt i en lang række forskellige sammenhænge. Min ansøgning om at blive certificeret MBSR lærer er ved at blive sendt ind til Center for Mindfulness ved University of Massachusetts Medical school.

Min baggrund er desuden en cand.psych. fra Københavns Universitet i 2004 og jeg er grundigt trænet i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT).  

Jeg har beskæftiget mig indgående med psykologi, meditation og yoga siden 1998 og er certificeret Iyengar Yoga lærer fra B.K.S. Iyengar Yoga Center Copenhagen.

Jeg tilbyder ikke længere terapi, da jeg tror fuldt og fast på vigtigheden af, at "we practice what we teach" - og meditationsbaserede metoder anvendt i gruppesammenhæng er det mest virkningsfulde i min ydmyge forståelse. Derfor er det, jeg gerne vil give videre.